cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

DESI 2021 Women in Digital Scoreboard

Data publikacji:  31.03.2023

Z DESI 2021 Women in Digital Scoreboard wynika, że w zakresie specjalistycznych umiejętności cyfrowych utrzymuje się znaczna różnica między kobietami a mężczyznami, choć różnica ta zmniejsza się w przypadku umiejętności użytkowników internetu.

Women in Digital Scoreboard, jako część Digital Economy and Society Index (DESI), ocenia wyniki państw członkowskich w zakresie korzystania z internetu, umiejętności użytkowników internetu, specjalistycznych umiejętności i zatrudnienia przy użyciu 12 wskaźników.

DESI 2021 Women in Digital Scoreboard pokazuje, że nadal istnieje znaczna różnica między płciami w zakresie specjalistycznych umiejętności cyfrowych. Tylko 19 proc. specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i około jedna trzecia absolwentów kierunków STEM to kobiety. W ciągu ostatnich kilku lat nie odnotowano postępu w tych liczbach. W ramach Cyfrowego Kompasu wyznaczono cel, zgodnie z którym do 2030 r. w UE powinno być zatrudnionych 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT, przy czym w grupie tej powinny znajdować się zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Znacznie mniejsza jest różnica w korzystaniu z internetu i umiejętnościach internautów. W 2020 r. 85% kobiet regularnie korzystało z internetu w porównaniu z 87% mężczyzn. Różnicę o 4 punkty procentowe można zauważyć we wskaźnikach umiejętności cyfrowych: 54% kobiet ma co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe (58% mężczyzn), 29% ma ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe (33% mężczyzn), a 56% co najmniej podstawowe umiejętności w zakresie oprogramowania (60% mężczyzn) w 2019 r.

Kobiety są najbardziej cyfrowe w Finlandii, Szwecji, Danii, Estonii i Holandii. Kobiety w Rumunii, Bułgarii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech osiągają najniższe wyniki w zakresie udziału kobiet w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie.

Dokument jest dostępny pod tym linkiem

Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.