Inicjatywy UE

Na Łotwie biblioteki pomagają obywatelom w przygotowaniu wniosków o wsparcie ze strony państwa w sezonie grzewczym

Aby otrzymać dodatek zapewniony przez państwo, obywatele muszą złożyć wniosek za pośrednictwem gmin...

Europejskie inicjatywy w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Ponieważ w Europie szybko zmienia się zapotrzebowanie na umiejętności, sektor szkolnictwa wyższego ...

CHAISE: Umiejętności w zakresie Blockchain dla Europy

Europa zajmuje wiodącą pozycję w wielu sektorach, które mogą z powodzeniem stosować blockchain lub ...

Europejski pakt na rzecz umiejętności programowania (ESSA)

W ostatnich latach umiejętności cyfrowe stają się coraz bardziej istotne dla dużych firm i MŚP, spe...

Cyfrowy Tydzień na Łotwie

Digital Week (Cyfrowy Tydzień) to krajowa coroczna kampania informacyjna i uświadamiająca na Łotwie...

Plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych

W 2017 roku Rada Europy, Parlament Europejski i Komisja Europejska proklamowały Europejski Filar Pr...