Artykuły

Jak Transformacja Cyfrowa może postawić człowieka w centrum robotyki i automatyzacji (2021)

„Jak transformacja cyfrowa może postawić człowieka w centrum robotyki i automatyzacji” to badanie z...

Przyszłość pracy po COVID-19 (2021)

Raport, opublikowany przez McKinsey Global Institute (MGI), ocenia trwały wpływ globalnej pandemii ...

Utrata pracy i COVID-19: czy praca zdalna, automatyzacja i zadania w pracy mają znaczenie?

"Utrata pracy i COVID-19: czy praca zdalna, automatyzacja i zadania w pracy mają znaczenie?" to rap...

Jaka przyszłość czeka europejską robotykę? (2021)

Niniejszy raport opublikowany w 2021 roku przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej przed...

Prognoza dla MŚP i przedsiębiorczości (2021)

W niniejszym raporcie OECD, opublikowanym w 2021 r., wyciągnięto wnioski z pandemii COVID-19 i jej ...

Analiza PESTEL edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa (2021)

Niniejszy raport przedstawia analizę edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, przeprowadzoną przez ...