Możliwości finansowania

Baner

Programu DIGITAL Europe

W ramach programu finansowane będą studia magisterskie i licencjackie w zakresie technologii cyfrow...
Logo platformy gov.pl

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku ...
Logo CPPC

Lekcja:Enter

Interwencja jest odpowiedzią na dotychczas niewielki stopień wykorzystania przez nauczycieli narzęd...
Logo PARP

Nowoczesne kompetencje

Zapraszany do udziału w projekcie „Nowoczesne kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21”Projekt „Nowoc...
Logo CTS

Akademia Kompetencji Sektora IT

Projekt „Akademia Kompetencji Sektora IT” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w rama...
Logo CEZS

E-LIDERZY

PODNOSZNIE KOMPETENCJI KADRY MENEDŻERSKIEJ POLSKICH MMŚP W ZAKRESIE CYFRYZACJI Celem głównym pro...