cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Programu DIGITAL Europe

W ramach programu finansowane będą studia magisterskie i licencjackie w zakresie technologii cyfrowych (na przykład cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, blockchain, IoT, big data, chmura itp.), a także programy interdyscyplinarne łączące tradycyjne przedmioty z technologią. Finansowanie jest dostępne dla konsorcjów uniwersytetów, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw, a celem jest szkolenie większej liczby specjalistów ICT oraz wzmocnienie umiejętności cyfrowych specjalistów z sektorów innych niż ICT.

Projekt ma na celu rozwiązanie obecnych problemów z niedoborem specjalistów ICT. Brak ekspertów jest również poważnym problemem w naszym kraju. Dlatego jest to duża szansa dla wszystkicch interesariuszy,, w tym członków i partnerów porozumienia, zwłaszcza tych, którzy mogliby uczestniczyć w konsorcjum i pomóc w szkoleniu nowych ekspertów. Przyczyni się również do wzmocnienia współpracy między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przemysłem, ulepszy i zmodernizuje wyposażenie techniczne i interoperacyjność między uniwersytetami oraz zapewni wsparcie studentom, którzy chcą uczestniczyć w nowych kursach. Chcemy, aby nowe programy stanowiły podstawę cyfrowej suwerenności Europy i pomogą przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty z całego świata.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, duże zbiory danych, łańcuch bloków, robotyka, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, obliczenia wielkiej skali, uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, 5G, telekomunikacja, Wi-Fi, informatyka kwantowa, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, mikroelektronika, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Forma finansowania:
grant
Pośrednik finansowy:

Komisja Europejska

Warunki finansowania:

Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie, złożonego online.

Całkowity budżet wynosi 56 milionów euro, awartośc pojedynczego projektu może dochodzić do do 10 milionów euro każdy.

Aplikacje zostaną otwarte 29 września 2022 r. i zamknięte w styczniu 2023 r.