Artykuły

Logo

Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa.

Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa. Raport zbiorczy z badania dotycz...
Logo

Opinia na temat „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do roku 2030”

Z uwagi na tematykę ocenianego dokumentu Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka i Sektorowa R...
Robot przemysłowy i pracownik z laptopem

Platformy low-code upraszczają programowanie

Platformy low-code upraszczają programowanie Średnio co druga organizacja starająca się dzisiaj ...
Baner

Rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży na przykładzie GEEK – konkursu dla szkolnych pasjonatów

Rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży na przykładzie GEEK – konkursu dla szkolnych pasjon...
cyfrowekompetencje.pl

Kompetencje informatyczne i informacyjne niezbędne na zajęciach statystyki

Odwiecznym problemem statystyków był niedobór danych. W chwili obecnej obserwuje się sytuację odwro...
cyfrowekompetencje.pl

Kompetencje cyfrowe z perspektywy nauczyciela akademickiego uczelni technicznej

Praca w obecnych czasach nieodłącznie wiąże się z wykorzystaniem technologiii rozwiązań związanych ...