cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejski pakt na rzecz umiejętności programowania (ESSA)

W ostatnich latach umiejętności cyfrowe stają się coraz bardziej istotne dla dużych firm i MŚP, specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przyszłych specjalistów. Co więcej, istnieje ogromna przepaść między umiejętnościami, których coraz częściej potrzebują pracodawcy, a umiejętnościami, które oferuje europejska siła robocza. W żadnym innym sektorze ta rozbieżność nie jest tak oczywista jak w obszarze rozwoju oprogramowania.

European Software Skills Alliance (w skrócie ESSA) to projekt Erasmus+ Sector Skills Alliance (2020-2024), który skupia się na pobudzaniu wzrostu i potencjału ludzkiego w branży usług programistycznych. Celem ESSA jest umożliwienie ludziom zdobycia nowych umiejętności, dalszego podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania się na profesjonalne role związane z oprogramowaniem, na które jest duże zapotrzebowanie. W ten sposób ESSA wspiera również cel europejskiej Cyfrowej Dekady – osiągnięcie 20 milionów zatrudnionych specjalistów ICT w UE do 2030 roku. W tym celu partnerstwo opracowuje programy nauczania VET, programy szkoleniowe i materiały dla dostawców edukacji i szkoleń oraz organizacji poszukujących wykwalifikowanych specjalistów od oprogramowania.

Europejskie ramy e-kompetencji (e-CF), powszechnie uznany standard dla specjalistów IT, są wykorzystywane jako wspólny punkt odniesienia w celu zidentyfikowania najistotniejszych e-kompetencji dla specjalistów ds. oprogramowania (np. zarządzanie problemami, projektowanie aplikacji), najbardziej potrzebnych profili ról w oprogramowaniu (np. programiści, eksperci DevOps) i powiązania ich z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK) i innymi. Wnosząc wkład w swoją podstawową misję, ESSA opracowała projekt Strategii Umiejętności Programowania, który bezpośrednio odnosi się do rozbieżności między ofertą szkoleniową a wymaganiami rynku – w oparciu o dogłębną analizę sektora.

ESSA pragnie kształcić, podnosić i zmieniać kwalifikacje osób na stanowiskach związanych z profesjonalnym programowaniem, na które jest duże zapotrzebowanie w całej Europie. Ułatwia również wymianę wiedzy, treści, zasobów i dobrych praktyk dzięki społeczności ESSA Software Skills. Społeczność skupia się na następujących tematach: oprogramowanie; rozwój umiejętności; nauczanie i uczenie się; szkolenia; zasoby ludzkie; technologia i kariera.

Za projektem stoi konsorcjum partnerów i ekspertów z branży oprogramowania i polityki cyfrowej z całej Europy. Pełną listę zaangażowanych podmiotów  można znaleźć na oficjalnej stronie projektu.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Umiejętności zawodoweProjektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimiTworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacjiTechnologie informacyjno-komunikacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: BelgiaEstoniaFrancjaNiemcyGrecjaWęgryIrlandiaWłochyHolandiaPolskaHiszpaniaSłowenia