Inicjatywy UE

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (2020-2030) – Polska

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 2020-2030 koncentruje się na rozwoju umiejętności cyfrowych o...

Światowe Forum Ekonomiczne – Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego

Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Światowego Forum Ekonomicznego jest niezależną i bezstronną ...

Projekt Talent Journey

Celem projektu Talent Journey jest przyczynienie się do rozwiązania problemu luki w umiejętnościach...

Projekt ySKILLS

Projekt ySKILLS ma na celu wzmocnienie i zmaksymalizowanie długoterminowego pozytywnego wpływu środ...

ICTSkills4All

ICTSKills4All to europejski projekt współfinansowany z programu Erasmus+, który ma na celu zapewnie...

PISA – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

PISA to Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarcze...