cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Światowe Forum Ekonomiczne – Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego

Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Światowego Forum Ekonomicznego jest niezależną i bezstronną globalną platformą zaangażowaną w promowanie międzynarodowego dialogu i współpracy między globalną społecznością cyberbezpieczeństwa w sferze publicznej i prywatnej. Centrum ma na celu wypełnienie luki między ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, a decydentami na najwyższych szczeblach oraz wzmocnienie znaczenia cyberbezpieczeństwa jako kluczowego priorytetu strategicznego.

Inicjatywa powstała w odpowiedzi na bezprecedensowy, systemowy wzrost ryzyka i zagrożeń bezpieczeństwa spowodowany postępem technologii i zwiększoną globalną łącznością.

Centrum skupia w jednej wspólnocie ponad stu partnerów z kluczowych graczy na globalnym polu technologicznym, takich jak Cisco, Microsoft czy Amazon Web Services, a także sieć przedstawicieli rządów i instytucji publicznych, organizacji międzynarodowych, środowisk akademickich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Wspólnota ma 3 kluczowe priorytety, wokół których rozwijają się działania robocze, w tym:

  • Building Cyber Resilience: zwiększanie odporności cybernetycznej poprzez opracowywanie i skalowanie przyszłościowych rozwiązań oraz promowanie skutecznych praktyk w całych ekosystemach cyfrowych.
  • Strengthening Global Cooperation: zwiększenie globalnej współpracy między publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi stronami poprzez wspieranie wspólnej reakcji na cyberprzestępczość oraz wspólne rozwiązywanie kluczowych problemów związanych z bezpieczeństwem.
  • Understanding Future Networks and Technology: określenie przyszłych wyzwań i możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa związanych z technologiami Industry 4.0 oraz promowanie godnych zaufania i etycznych rozwiązań technologicznych.
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneTworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacjiUsługi w zakresie ochrony, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska