cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (2020-2030) – Polska

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 2020-2030 koncentruje się na rozwoju umiejętności cyfrowych obywateli, specjalistów sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także administracji publicznej i organów państwowych.

Inicjatywy i działania zaplanowane w ramach programu obejmują wszystkie poziomy umiejętności i kompetencji cyfrowych, od umiejętności podstawowych do zaawansowanych. Program ma jednocześnie na celu wspieranie środowiska współpracy, w którym specjaliści z branży ICT mogą dalej rozwijać swoje umiejętności technologiczne, w kontekście transformacji cyfrowej lub umiejętności potrzebne do pracy z kluczowymi technologiami wschodzącymi, takimi jak sztuczna inteligencja (AI), chmura i dane, cyberbezpieczeństwo i inne.

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych działa w ramach 4 filarów unijnej koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia – umiejętności dla wszystkich obywateli, siły roboczej, edukacji i ekspertów cyfrowych. W związku z tym w programie ustanowiono następujące priorytety, uporządkowane według filarów umiejętności cyfrowych:

Umiejętności cyfrowe dla obywateli

– Przybliżenie umiejętności cyfrowych każdemu obywatelowi w Polsce i zaoferowanie możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych każdemu.

– Zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych ogółu społeczeństwa i promowanie znaczenia umiejętności cyfrowych w pracy i życiu.

Umiejętności cyfrowe dla pracowników

– Zapewnić wsparcie i sprzyjać rozwojowi kompetencji i umiejętności cyfrowych pracowników we wszystkich sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

– Wprowadzenie krajowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który koncentruje się na umiejętnościach cyfrowych potrzebnych do kariery w branży technologicznej i dostępu do możliwości zawodowych dla techników IT i personelu pomocniczego, a także programistów i deweloperów.

Umiejętności cyfrowe dla specjalistów ICT

– Zapewnienie wsparcia osobom uzdolnionym cyfrowo, które w przyszłości zasilą zasób specjalistów ICT o najwyższych kompetencjach.

– Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych „AI Tech” mająca na celu wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych w zakresie technologii wschodzących (sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i cyberbezpieczeństwo).

Umiejętności cyfrowe w edukacji

– Rozszerzenie i udoskonalenie kształcenia umiejętności cyfrowych od najmłodszych lat w przedszkolu, a następnie w edukacji wczesnoszkolnej.

– Program Rozwoju Talentów Informatycznych 2019-2029 mający na celu wsparcie rozwoju młodych ludzi w zakresie matematyki i informatyki.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska