cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

PISA – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

PISA to Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). PISA ma na celu zmierzenie zdolności 15-letnich nastolatków do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu czytania, matematyki i nauk ścisłych w celu sprostania wyzwaniom w życiu codziennym.

Opracowana wspólnie przez kraje członkowskie OECD za pośrednictwem Dyrekcji ds. Edukacji OECD, PISA bada, w jakim stopniu uczniom zbliżającym się do końca edukacji obowiązkowej udało się nabyć niektóre z wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnego uczestnictwa w dzisiejszym społeczeństwie wiedzy. PISA jest ważną częścią pracy Dyrekcji ds. Edukacji OECD, która gromadzi dane i dostarcza wskaźniki porównawcze systemów edukacyjnych w krajach członkowskich i partnerskich OECD.

Program ten ma na celu dostarczenie porównywalnych danych, aby umożliwić państwom poprawę ich polityki edukacyjnej i wyników nauczania, mierząc jednocześnie rozwiązywanie problemów i zdolności poznawcze. Program PISA został opracowany w celu umieszczenia informacji dostarczanych przez krajowe monitorowanie wyników systemu edukacji w szerszym kontekście – poprzez regularne oceny w ramach wspólnych, uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym ram. Badając związki między uczeniem się uczniów a innymi czynnikami, metryka może zapewnić wgląd w źródła zróżnicowania wyników w poszczególnych krajach i pomiędzy nimi.

PISA jest sponsorowana, zarządzana i koordynowana przez OECD i finansowana przez kraje uczestniczące.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje podstawoweKształcenie, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska