cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

ICTSkills4All

ICTSKills4All to europejski projekt współfinansowany z programu Erasmus+, który ma na celu zapewnienie umiejętności cyfrowych osobom starszym o ograniczonej wiedzy cyfrowej. Projekt ma na celu odpowiedzieć na specyficzne indywidualne potrzeby obywateli powyżej 55 roku życia, skupiając się w szczególności na nabywaniu umiejętności cyfrowych przez tę grupę docelową. W związku z tym, inicjatywa konkretnie bada i testuje innowacyjne praktyki i skuteczne podejścia do projektowania i realizacji programów edukacyjnych, aby wspierać nabywanie umiejętności cyfrowych wśród starszych obywateli, którzy mają ograniczoną lub żadną wiedzę cyfrową.

Poprzez poprawę umiejętności cyfrowych wśród starszych dorosłych, jednym z głównych celów projektu jest skorzystanie z przyszłych prób i typów programów szkoleniowych stworzonych dla tej grupy odbiorców (takich jak uniwersytety dla seniorów, kursy dla emerytów itp.) W rzeczywistości, inicjatywa ma na celu ogólnie poprawę i rozszerzenie odpowiedniej oferty edukacyjnej i jakości możliwości uczenia się dostępnych dla obywateli w wieku 55+ w Europie.

Aby osiągnąć te ambitne cele, ICTSkills4All ustanowił szczególną metodologię, która łączy zróżnicowaną grupę ekspertów i różne rodzaje organizacji, jak również angażuje młodsze osoby do testowania różnych podejść do promowania wysokiej jakości nabywania umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT). W ten sposób partnerzy projektu chcą również zniwelować lukę pokoleniową pomiędzy starszymi i młodymi ludźmi w dziedzinie cyfrowej.

Projekt ICTSkills4All przyczyni się do wspierania integracji, aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa wśród seniorów, jak również promowania rosnącego zainteresowania ICT oraz nowymi narzędziami i źródłami cyfrowymi.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowaneUmiejętności osobiste i rozwój osobisty
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska