cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt Talent Journey

Celem projektu Talent Journey jest przyczynienie się do rozwiązania problemu luki w umiejętnościach w sektorze produkcyjnym poprzez rozwój zorientowanych na użytkownika, dostępnych i przyjaznych środowisku rozwiązań. Projekt, współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej oferuje platformę internetową dla VET (Vocational Education and Training) w dziedzinie Connectivity Devices and Services/CDS („Internet rzeczy w inteligentnej produkcji”).

Platforma ma na celu zapewnienie ekosystemu współpracy i zaangażowania, w którym każdy może się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności i rozwijać się zawodowo. Szkolenia w ramach platformy opierają się na podróżach zawodowych osób pracujących w tych dziedzinach, aby promować doskonałość poprzez innowacyjne podejścia pedagogiczne. Dzięki takiemu podejściu, uczestnicy programu mają możliwość zrozumienia najważniejszych umiejętności w dziedzinie IoT i wytyczenia własnej ścieżki edukacyjnej.

Inne działania, podjęte w ramach projektu obejmują:

  • Zbieranie danych na temat potrzeb w zakresie umiejętności.
  • Tworzenie i rozwój międzynarodowych programów nauczania i szkoleń w zakresie uczenia się przez całe życie.
  • Szkolenia branżowe dla profesjonalistów i pracowników.
  • Wsparcie dla początkujących trenerów, nauczycieli i opiekunów.

Poprzez to podejście, projekt Talent Journey oferuje otwartą i innowacyjną przestrzeń, która funkcjonuje jako ekosystem sieci i wymiany wiedzy, w celu przybliżenia innowacji do ram VET, szczególnie w kontekście IoT w produkcji.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneInżynieria, produkcja i budownictwo, bliżej niezdefiniowaneElektronika i automatyka
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, robotyka, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska