cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejska Cyfrowa Dekada i Autonomia

Data publikacji:  31.03.2023

Opracowanie „Europejska Cyfrowa Dekada i Autonomia” ma na celu dostarczenie niezależnej opinii ekspertów oraz ocenę celów na rok 2030 określonych w Cyfrowym Kompasie i ogólnej strategii cyfrowej Komisji. Dokument został dostarczony przez Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia na wniosek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).

Kluczowe elementy dotyczące umiejętności cyfrowych obejmują opinię, że cele Kompasu Dekady Cyfrowej na rok 2030 są zbyt ambitne, a mianowicie 80% populacji z podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi, o ile nie zostaną wdrożone bardziej zdecydowane inicjatywy. Ponadto, ze względu na kryzys COVID-19, istnieje również ryzyko, że w najbliższych latach pogłębi się różnica między mężczyznami i kobietami zatrudnionymi jako specjaliści w dziedzinie ICT.

Jeśli chodzi o transformację cyfrową przedsiębiorstw, cel dotyczący MŚP o podstawowym poziomie intensywności cyfrowej jest ambitny, ale może mieć duży wpływ, biorąc pod uwagę, że gospodarka europejska jest zdominowana przez MŚP. W sprawozdaniu wspomniano, że nadal istnieje duża przepaść w zakresie intensywności cyfrowej między MŚP a dużymi przedsiębiorstwami, przytaczając dane z 2019 r., kiedy to tylko 20% przedsiębiorstw zapewniało personelowi szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych, z czego 68% stanowiły duże przedsiębiorstwa, a tylko 15% MŚP.

W dalszej części opracowania omówiono również znaczenie umiejętności cyfrowych dla obywateli, aby mogli angażować się w życie społeczne i z instytucjami, a także umiejętności niezbędne do uzyskania dostępu do rynku pracy i odniesienia na nim sukcesu, a także zwrócono uwagę na niezbędne środki, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich celów w zakresie umiejętności cyfrowych w świetle obecnie wdrażanych środków.

Dokument jest dostępny pod tym linkiem

Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.