cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Forum Nowych Technologii 20-21 września w Warszawie

Data publikacji:  15.09.2023

W dniach 20-21 września odbędzie się Forum Nowych Technologii organizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii oraz Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka. W wydarzeniu biorą w udział eksperci Rad. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Akademii, w Warszawie przy ulicy Okopowej.

Podczas 2 dni tegorocznej edycji Forum odbędzie się VI sesji tematycznych oraz debata ekspercka kończąca wydarzenie. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni specjaliści i praktycy. Program wydarzenie wypełniony jest ciekawymi prelekcjami i ma bardzo narzędziowe podejście.

Zgodnie z programem w uroczystym otwarciu Forum Nowych Technologii wezmą udział Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbepieczeństwo, Mec. Xawery Konarski, Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. oraz Mec. Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wystąpienie wprowadzające „Wyzwania prywatności i ochrony danych na tle postępującego rozwoju nowych technologii i digitalizacji.” Wygłosi mec. Maciej Gawroński, GP Partners, Członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych.

Pierwszego dnia Forum Nowych Technologii odbędą się 4 sesje tematyczne: Sesja I – „Ochrona danych osobowych w erze nowych technologii”, Sesja II – „Sztuczna inteligencja a ochrona danych osobowych – wyzwania prawne i etyczne, ramy regulacyjne i wnioski de lege ferenda”, Sesja III – „Etyka i odpowiedzialność w stosowaniu technologii” oraz Sesja IV – „Bezpieczeństwo informacji w erze cyfrowej”.

Drugiego dnia Forum zaplanowane są dwie sesje – Sesja V – „Najważniejsze zmiany legislacyjne 2023/2024” oraz Sesja VI – „Era innowacji jako wyzwanie dla organów ochrony danych”.

Na zakończenie Forum, drugiego dnia wydarzenia, zaplanowana jest debata pt. „Najważniejsze trendy nowych technologii w kontekście ochrony danych osobowych” moderowana przez Adama Sanockiego, Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej, Rzecznika Prasowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w której udział wezmą: Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Mec. Maciej Gawroński, GP Partners, Członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych mec. Xawery Konarski, Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J., Mec. Ewa Kurowska – Tober, Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, R. pr. Agnieszka Gajewska – Zabój, Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych, Marcin Wysocki, Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji.

Rejestracja na wydarzenie dostępna pod adresem: https://rejestracja2.uodo.gov.pl/forum-nowych-technologii/

Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.