cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Globalne ramy dotyczące podstawowych umiejętności przydatnych w życiu i pracy w XXI wieku (2021)

Data publikacji:  30.03.2023

Ten raport Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) stanowi ramy dla umiejętności w zmieniającym się świecie, w którym nowe technologie, globalizacja, zmiany demograficzne, zmiany środowiskowe i klimatyczne wpływają na przyszłość pracy i życia. Ponadto pandemia i kryzys COVID-19 ogromnie przyspieszyły przejście na cyfrowe miejsce pracy i społeczeństwo, ale także zwiększyły istniejące nierówności i luki w umiejętnościach.

Aby przewidzieć zapotrzebowanie na umiejętności w przyszłym miejscu pracy, MOP koncentruje się na zdobywaniu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji dla wszystkich poprzez uczenie się przez całe życie, zapewniając, że systemy kształcenia i szkolenia są dostosowane do potrzeb rynku pracy i mogą wspierać pracowników w jak najlepszym wykorzystaniu możliwości godnej pracy. Dlatego MOP zwraca szczególną uwagę na potrzeby w zakresie umiejętności grup w trudnej sytuacji.

Ponieważ obecnie nie istnieją ramy, które uwzględniałyby wpływ globalnych czynników zmian i pandemii na umiejętności podstawowe, MOP wprowadza w niniejszym raporcie terminologię, taksonomię oraz definicje umiejętności podstawowych przydatnych w życiu i pracy. Na 4 kategorie umiejętności składają się umiejętności społeczne i emocjonalne, umiejętności poznawcze i metapoznawcze, podstawowe umiejętności cyfrowe oraz podstawowe umiejętności dla zielonych miejsc pracy.

Raport jest dostępny pod tym linkiem

Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane, Umiejętności osobiste i rozwój osobisty
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.