cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Kwalifikacje, podnoszenie kwalifikacji i zmiana kwalifikacji pracowników, praktykantów i stażystów podczas pandemii COVID-19 (2021)

Data publikacji:  30.03.2023

Niniejszy raport z badania reprezentuje wspólne wysiłki dziesięciu partnerów rozwojowych (UNESCO, Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Azjatyckiego Banku Rozwoju, ETF, Word Banku, Afrykańskiego Banku Rozwoju, GAN Global, CEDEFOP, OECD) w próbie rzucenia światła na wpływ pandemii COVID-19 na szkolenie i rozwój pracowników, praktykantów, stażystów i stażystów z perspektywy przedsiębiorstw i organizacji.

Biorąc pod uwagę powszechne zawieszenie działalności i wynikające z tego przerwanie działań szkoleniowych i rozwojowych, wyniki badania rysują ponury obraz stagnacji działań w zakresie rozwoju umiejętności. Jednocześnie przedsiębiorstwa i organizacje na całym świecie wykazały się zdolnością do improwizacji i innowacyjności, a wiele dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań podjętych przez nie w celu złagodzenia skutków pandemii zostało uchwyconych w niniejszym raporcie. Ponieważ pandemia COVID-19 przyspieszyła zmiany w zapotrzebowaniu na umiejętności i podniosła możliwość strukturalnych zmian na rynkach pracy na całym świecie, istnieje pilna potrzeba wysokiej jakości szkoleń, aby wspierać solidne ożywienie gospodarcze. Bez działań naprawczych istnieje ryzyko pozostawienia po sobie „pokolenia COVID-19” obecnych i przyszłych pracowników o niższych zarobkach i gorszej jakości miejsc pracy przez całe życie.

Aby zwiększyć sprawność i odporność społeczeństw na wyzwania związane z pandemią i kryzysami w przyszłości, rządy ponoszą zasadniczą odpowiedzialność za zapewnienie kontynuacji szkoleń i rozwoju w miejscach pracy, a także za poprawę skuteczności systemów rozwoju umiejętności i uczenia się przez całe życie. Skuteczny system rozwoju umiejętności zależy od ścisłej koordynacji działań rządów, partnerów społecznych, sektora prywatnego oraz podmiotów świadczących usługi edukacyjne lub szkoleniowe. W szczególności zaangażowanie pracodawców we wprowadzanie nowych programów szkoleniowych oraz aktualizację programu nauczania i realizację istniejących programów ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zdolności reagowania formalnych programów TVET i uczenia się w miejscu pracy na potrzeby rynku pracy.

W oparciu o wnioski wyciągnięte z wyników badania, w niniejszym raporcie zaproponowano szereg zaleceń politycznych mających na celu zajęcie się bezpośrednimi skutkami pandemii, zapewnienie szybkiej odbudowy po kryzysie oraz stworzenie systemów rozwoju umiejętności zdolnych do dostosowania się do przekształceń rynku pracy w perspektywie długoterminowej. Ten globalny kryzys zdrowotny wymaga zaangażowania i partnerstwa pomiędzy zainteresowanymi stronami na wszystkich poziomach, w tym międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami rozwojowymi, rządami, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami publicznymi i prywatnymi, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, a także osobami uczącymi się i pracownikami ze wszystkich środowisk.

To międzyagencyjne badanie ilustruje międzynarodową współpracę, która jest potrzebna w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Mamy nadzieję, że ta wspólna inicjatywa posłuży jako baza wiedzy i impuls do promowania większej współpracy międzynarodowej i wymiany wiedzy w tej dziedzinie, do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie wpływu COVID19 na szkolenia w miejscach pracy oraz do budowania skutecznych i odpornych systemów rozwoju umiejętności.

Raport dostępny pod tym linkiem

Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.