cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Ocena myślenia obliczeniowego w kształceniu obowiązkowym – JRC (2022)

Data publikacji:  31.03.2023

W ostatnich latach myślenie obliczeniowe (Computational Thinking, CT) pojawiło się jako podstawowa umiejętność dla każdego, nie tylko dla informatyków. Pomimo rosnącego upowszechnienia, pojawia się szereg problemów i wyzwań związanych z efektywnym włączeniem umiejętności CT do edukacji obowiązkowej. Niniejszy raport aktualizuje i rozszerza ustalenia z badania CompuThink z 2016 r., zapewniając zaktualizowany przegląd w 22 państwach członkowskich UE i ośmiu krajach spoza UE.  Zawiera również kompleksowe podsumowanie dowodów, w tym jedenaście zaleceń dla polityki i praktyki.

W badaniu skoncentrowano się na kilku kluczowych pytaniach dotyczących integracji umiejętności TK w kształceniu obowiązkowym:

  • Jaki jest stan prac nad integracją CT w środowiskach edukacji obowiązkowej w UE?
  • Jakie są podstawowe cechy CT i jej związek z informatyką, informatyką i obliczaniem?
  • W jaki sposób rozwija się i ocenia umiejętności związane z TK w ramach kształcenia obowiązkowego w UE?
  • Jak można ulepszyć edukację informatyczną w UE?

W ramach tego badania zebrano szeroki zakres dowodów z systematycznego przeglądu literatury, ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli ministerstw edukacji, dwóch internetowych spotkań konsultacyjnych oraz poprzez dogłębne studia przypadków w dziewięciu krajach europejskich obejmujące wywiady półstrukturalne (z ekspertami, decydentami, dyrektorami szkół, nauczycielami) i grupy fokusowe (z uczniami).

Niniejsza publikacja jest raportem Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), służby Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za naukę i wiedzę.

Dziedziny: Obsługa i użytkowanie komputerów
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: obliczenia wielkiej skali, chmura obliczeniowa, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.