cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

OECD Digital Education Outlook 2021

Data publikacji:  30.03.2023

Cyfryzacja przekształca edukację, podobnie jak ma to miejsce w innych sektorach społeczeństwa. Dane są coraz częściej wykorzystywane do zarządzania systemami i instytucjami edukacyjnymi, lepszego ukierunkowania interwencji politycznych i napędzania innowacji. Urządzenia i rozwiązania technologiczne napędzane sztuczną inteligencją (AI) są coraz częściej wykorzystywane do wspomagania nauczycieli w klasie lub uczących się w domu. Firmy zajmujące się technologiami edukacyjnymi opracowują wiele nowych rozwiązań. Edukacja może szybko zmienić się pod względem sposobu jej świadczenia i doświadczania. Stwarza to nowe możliwości i wyzwania, ponieważ decydenci edukacyjni i interesariusze muszą wykorzystać technologię do poprawy, a być może także do przekształcenia edukacji.

W niniejszej prognozie OECD Digital Education Outlook 2021 bada pytanie, w jaki sposób technologia cyfrowa, a zwłaszcza inteligentne technologie oparte na AI, analityce uczenia się, robotyce i innych, mogą przekształcić edukację. Skupia się na tym, jak inteligentne technologie zmieniają obecnie edukację w klasie oraz zarządzanie organizacjami i systemami edukacyjnymi. Publikacja zagłębia się w korzystne zastosowania inteligentnych technologii, takie jak personalizacja uczenia się, wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uwierzytelnianie dyplomów w technologii blockchain. Rozważa również wyzwania i obszary do dalszych badań.

Ogólnie rzecz biorąc, publikacja ma być punktem odniesienia dla decydentów edukacyjnych i badaczy zainteresowanych najnowszymi trendami i polityką w skali międzynarodowej związaną ze zwiększonym wykorzystaniem technologii cyfrowych i danych w edukacji. Wyniki badań oferują nauczycielom, decydentom i instytucjom edukacyjnym ścieżki do digitalizacji edukacji przy jednoczesnej optymalizacji równości i inkluzywności.

Raport dostępny pod tym linkiem

Dziedziny: Kształcenie, bliżej niezdefiniowane, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, łańcuch bloków, robotyka, uczenie maszynowe, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.