cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

OECD Skills Outlook 2021: Learning for life (2021)

Data publikacji:  30.03.2023

Uczenie się przez całe życie jest kluczowe, jeśli jednostki mają odnieść sukces na rynkach pracy i w społeczeństwach kształtowanych przez megatrendy, takie jak wzrost średniej długości życia, szybkie zmiany technologiczne, globalizacja, migracja, zmiany środowiskowe i digitalizacja, a także nagłe wstrząsy, takie jak pandemia COVID-19. W szybko zmieniającym się i niepewnym świecie uczenie się przez całe życie może pomóc jednostkom w dostosowaniu się i uodpornieniu na wstrząsy zewnętrzne.

Podczas gdy wsparcie rządowe pozostaje cenne dla zapewnienia, że duże zmiany strukturalne nie doprowadzą do głębokich rozdarć w tkance społecznej, tworzenie kultury uczenia się przez całe życie daje jednostkom możliwość zarządzania zmianami. Wymaga to dowodów na to, jakie są najlepsze sposoby wspierania procesu uczenia się przez całe życie, aby jednostki mogły „nauczyć się, jak się uczyć”.

Niniejsze wydanie prognozy OECD Skills Outlook 2021 bada, w jaki sposób polityki, szczególnie te, które regulują rozwój i wykorzystanie umiejętności, mogą najlepiej promować uczenie się przez całe życie dla wszystkich. Raport wykorzystuje porównawcze dane ilościowe, aby podkreślić kluczową rolę czynników społeczno-emocjonalnych i motywacyjnych w kształtowaniu udanego zaangażowania w uczenie się przez całe życie. Czynniki te są niezbędne dla podtrzymania uczenia się przez całe życie w ogóle, jednak pandemia jeszcze bardziej zwiększyła ich znaczenie.

Raport dostępny pod tym linkiem

Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.