cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Podnoszenie kwalifikacji i zmiana kwalifikacji w przemyśle w erze post-covid: wspieranie nowych usług i tworzenia miejsc pracy (2021)

Data publikacji:  31.03.2023

Decydenci polityczni na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym muszą skutecznie współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (branżą, partnerami społecznymi, organizatorami kształcenia i szkolenia, naukowcami itp.), aby do 2030 r. wyposażyć Europę w umiejętności na miarę przyszłości. Europa wyznaczyła w tym celu ambitne cele w europejskiej agendzie umiejętności, cyfrowej dekadzie i strategii przemysłowej UE, udostępniając bezprecedensowe środki finansowe na realizację tych celów, w szczególności za pośrednictwem wieloletnich ram finansowych i NextGenerationEU.

Podnoszenie kwalifikacji i zmiana kwalifikacji pracowników to temat o kluczowym znaczeniu, który nabrał dużego znaczenia w związku ze zmianami społecznymi i technologicznymi. Pandemia COVID-19 sprawiła, że stało się to ostatnio wyjątkowo widoczne. Ludzie muszą być wyposażeni tak, aby mogli poprawić jakość swojego życia i zwiększyć swoje kompetencje w erze cyfrowej i ekologicznej.

Aby osiągnąć powyższe cele, Europa będzie prawdopodobnie musiała zarówno sformułować, jak i zrealizować przekonujące, innowacyjne i długoterminowe krajowe wizje i strategie państw członkowskich Unii.

Niniejszy raport Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP przedstawia dziesięć zalecanych działań w czterech wymiarach: dźwigni politycznej, strony popytu, strony podaży i dopasowania w celu promowania podnoszenia i zmiany kwalifikacji jako środków zwiększających dobrobyt społeczny i gospodarczy.

Dokument jest dostępny pod tym linkiem

Dziedziny: Umiejętność czytania, pisania i liczenia, Umiejętności osobiste i rozwój osobisty
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.