cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Prognoza dla MŚP i przedsiębiorczości (2021)

Data publikacji:  30.03.2023

W niniejszym raporcie OECD, opublikowanym w 2021 r., wyciągnięto wnioski z pandemii COVID-19 i jej wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przedsiębiorców. Grupy te były szczególnie narażone, stojąc w obliczu ograniczonych rezerw gotówkowych, aby przezwyciężyć niskie przychody spowodowane blokadami i spadkiem sprzedaży. Niniejszy raport analizuje zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe skutki kryzysu oraz analizuje działania polityczne mające na celu wsparcie naprawy sytuacji MŚP i przedsiębiorców. Analizuje również środki podjęte w celu zwalczania wpływu kryzysu w szczególności na MŚP, takie jak inicjatywy mające na celu zwiększenie odporności przedsiębiorstw i ich zdolności do dostosowania się do zmieniających się okoliczności. W raporcie przedstawiono również 38 profili krajowych, dostarczając spostrzeżeń na temat krajowych wyników MŚP i tendencji w zakresie przedsiębiorczości. W szczególności:

Część 1 rozpatruje zadłużenie MŚP, ryzyko i możliwości związane z możliwymi przekształceniami globalnych łańcuchów wartości, a także tendencje w zakresie digitalizacji i innowacji MŚP, które pojawiły się w czasie kryzysu.

Część 2 przedstawia 38 profili krajowych, zapewniając wgląd w krajowe wyniki MŚP i trendy w zakresie przedsiębiorczości oraz oceniając czynniki podatności i odporności sektora MŚP w każdym kraju. Profile krajowe przedstawiają również krajowe ramy polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości oraz ostatnie inicjatywy polityczne mające na celu wsparcie naprawy MŚP.

Raport jest dostępny pod tym linkiem

Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.