cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Programy magisterskie AI – analiza bloków programów nauczania, JRC (2021)

Data publikacji:  31.03.2023

„Artificial Intelligence Masters’ Programs – an Analysis of Curricula Building Blocks” to raport z 2021 r. przygotowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC), który stara się zidentyfikować istotne elementy programu studiów magisterskich w zakresie AI poprzez analizę różnych programów już istniejących w całej Europie. W rzeczywistości raport analizuje 45 programów podyplomowych związanych z tematem AI z 13 uniwersytetów w 11 państwach członkowskich UE (Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Irlandia, Holandia, Portugalia, Hiszpania i Szwecja w UE) i 2 innych krajach (Szwajcaria i Wielka Brytania). Jako ściśle powiązana i istotna część informatyki i nauk komputerowych, główne programy nauczania związane z AI w zakresie nauki o danych zostały również wzięte pod uwagę w analizie.

W raporcie zidentyfikowano podstawowe tematy i kompetencje z dyscyplin związanych z AI i powiązano główne elementy składowe programu AI z obszarami wiedzy (zasadnicze, podstawowe, ogólne i stosowane). Obszary wiedzy zostały następnie podzielone na jednostki wiedzy i tematy, które posłużyły do przeprowadzenia analizy. Niektóre ustalenia obejmują:

  • Uczenie maszynowe jest najczęstszym tematem w programach magisterskich związanych z AI. Znaczna liczba analizowanych programów magisterskich jest znacząco skoncentrowana na tematach uczenia maszynowego, mimo że początkowo zostały sklasyfikowane w innej domenie.
  • Po uczeniu maszynowym programy magisterskie koncentrują się na: wizji komputerowej, interakcji człowiek-komputer, reprezentacji wiedzy i rozumowaniu; przetwarzanie języka naturalnego; planowanie, wyszukiwanie i optymalizacja; oraz robotyka i inteligentna automatyzacja.

Kolejnym wnioskiem, zaobserwowanym przez raport i szczegółowo przeanalizowanym, jest brak dopasowania studiów inżynierskich do kompetencji ICT, które są niezbędne do studiowania AI. Więcej w pełnej wersji raportu poniżej.

Dziedziny: Nauka o kształceniu, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, duże zbiory danych, robotyka, uczenie maszynowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.