cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Przyszłość pracy po COVID-19 (2021)

Data publikacji:  30.03.2023

Raport, opublikowany przez McKinsey Global Institute (MGI), ocenia trwały wpływ globalnej pandemii COVID-19 na popyt na pracę, zróżnicowanie zawodów oraz wymagane umiejętności pracowników w ośmiu krajach o zróżnicowanych modelach gospodarki i rynku pracy: Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Japonia, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Artykuł opiera się na założeniu, że COVID-19 po raz pierwszy podniósł znaczenie fizycznego wymiaru pracy (dla porównania, przed pandemiami największe zakłócenia w pracy dotyczyły nowych technologii i rosnących powiązań handlowych). W związku z tym w artykule zbadano, w jaki sposób tendencje przyspieszone przez pandemię mogą zmienić kształt pracy w długim okresie. Badane są te zmiany do roku 2030 w ośmiu wyżej wymienionych krajach o zróżnicowanych modelach gospodarki i rynku pracy.

Dla celów tego badania autorzy zidentyfikowali dziesięć obszarów pracy (opieka medyczna, opieka osobista, interakcje z klientami na miejscu, wypoczynek i podróże, pomoc domowa, produkcja i magazynowanie w pomieszczeniach, praca biurowa z wykorzystaniem komputera, zajęcia lekcyjne i szkolenia, transport towarów oraz produkcja i utrzymanie obiektów na zewnątrz), które grupują zawody według ich bliskości do współpracowników i klientów, liczby interakcji interpersonalnych oraz ich charakteru na miejscu lub w pomieszczeniach.

Kluczowe wnioski z tego badania sugerują, że zawody w obszarach pracy o wyższym poziomie bliskości prawdopodobnie ulegną większym przekształceniom po pandemii, wywołując efekt domina w innych obszarach pracy w miarę jak modele biznesowe będą się zmieniać w odpowiedzi na nią. Ponadto oczekuje się, że zakłócenia w pracy wywołane przez COVID 19 będą większe niż szacowano w badaniach przed pandemią, zwłaszcza w przypadku pracowników najmniej zarabiających, najsłabiej wykształconych i najbardziej narażonych. Badania szacują, że ponad 100 milionów pracowników w ośmiu badanych przez nas krajach może być zmuszonych do zmiany zawodu, a pracownicy ci będą musieli zmierzyć się z jeszcze większymi różnicami w wymaganiach dotyczących umiejętności. W związku z tym w dokumencie przedstawiono pewne długoterminowe spostrzeżenia, wzywając do elastycznych i opartych na współpracy reakcji, które mogłyby doprowadzić do wyższego wzrostu produktywności i stworzenia ścieżek kariery umożliwiających pracownikom awans.

Ten raport na temat przyszłości pracy po COVID-19 jest pierwszym z trzech raportów MGI, które badają aspekty gospodarki po pandemii. Pozostałe analizują długoterminowy wpływ pandemii na konsumpcję i potencjał szerokiego ożywienia prowadzonego przez zwiększoną produktywność i innowacje.

Raport jest dostępny pod tym linkiem

Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia EuropejskaNon-EU
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.