cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Umiejętności w zakresie transformacji cyfrowej: Ocena ostatnich trendów przy użyciu Big Data, OECD (2022)

Data publikacji:  31.03.2023

Raport „Umiejętności w zakresie transformacji cyfrowej: Ocena ostatnich trendów przy użyciu Big Data” został opublikowany w październiku 2022 roku przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD.

OECD wspiera rządy krajowe w kształtowaniu polityki publicznej na rzecz dobrobytu i równych szans dla wszystkich. Wraz z najnowocześniejszymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja (AI), robotyka i technologie chmurowe, które stale zmieniają sposób, w jaki ludzie żyją, pracują i uczą się, raport OECD z 2022 roku przybliża aktualne trendy i spostrzeżenia. Raport może być pomocny dla kilku grup, w tym rządów i władz publicznych, których zadaniem jest planowanie polityki szkoleń w zakresie re- i up-skilling, pracowników w różnych sektorach i innych. Osoby poszukujące pracy również skorzystają z zawartych w raporcie spostrzeżeń, nie tylko pod względem bycia na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii i rynku pracy, ale również pod względem ich aktywnego uczestnictwa w cyfrowej rewolucji.

Główne punkty raportu

Raport przedstawia najnowsze trendy w zakresie zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów i umiejętności cyfrowe. Podaje również zalecenia dotyczące najlepszych praktyk i podejść, które pracownicy mogą przyjąć, aby podnieść swoje umiejętności i dostosować je do gospodarki cyfrowej. Biorąc pod uwagę ciągłą ewolucję technologii cyfrowych i cyfryzację zatrudnienia, raport podejmuje wyzwanie cyfrowej transformacji pracowników, dostarczając wskazówek dotyczących wzmocnienia umiejętności i przyzwyczajenia się do pracy z (i korzystania z) najnowocześniejszymi technologiami.

Raport OECD wskazuje na pojawiające się wyzwania na rynku pracy i analizuje wpływ pandemii COVID-19 w Europie na technologie cyfrowe i umiejętności w globalnym systemie gospodarczym. Dokonano również bilansu trendów na rynku pracy i zapotrzebowania na specjalistów cyfrowych, takich jak programiści, inżynierowie, naukowcy zajmujący się danymi i inżynierowie danych. Jednym z kluczowych spostrzeżeń raportu w tym obszarze jest odnotowane wysokie zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie ICT, takie jak wiedza z zakresu uczenia maszynowego, nauki o danych i wizualizacji danych.

Raport sugeruje rodzaje przekwalifikowania, z których mogą skorzystać pracownicy, jeśli chcą znaleźć pracę w cyfrowym świecie.

Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Głos w dółGłos w górę (Brak głosów)

Możliwość komentowania została wyłączona.