cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Akademia UE

Akademia UE jest europejskim centrum internetowym, w którym znajdują się wysokiej jakości zasoby edukacyjne, kursy, warsztaty, zajęcia i wydarzenia dotyczące szerokiego zakresu polityki UE.

Ten należący do Unii Europejskiej hub jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC), służby Komisji Europejskiej zajmującej się nauką i wiedzą oraz Departamentu Informatyki Komisji. Misją hubu jest zapewnienie innowacyjnego środowiska edukacyjnego w celu zaangażowania osób, których praca związana jest z obszarami polityki UE. Jednocześnie wiedza i zasoby znajdujące się na platformie są opracowywane bezpośrednio przez instytucje europejskie i jako takie mogą stanowić użyteczne źródło wiedzy również dla specjalistów i pracowników różnych branż, których życie i praca są pod wpływem polityki UE i procesów decyzyjnych.

Akademia UE ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na tematy związane z Unią Europejską oraz wspieranie zrozumienia wdrażania i kierowania polityką UE na poziomie krajowym i lokalnym, w sposób spójny i inspirujący, a także wspiera rozwój pogłębionej wiedzy dla pracowników sektora publicznego i innych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Kształcenie, bliżej niezdefiniowaneBiznes i administracja, bliżej niezdefiniowaneTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska