cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

ALL DIGITAL

Wizją ALL DIGITAL, jednej z największych europejskich społeczności zajmujących się umiejętnościami cyfrowymi, jest to, że każdy Europejczyk powinien być w stanie korzystać z potencjału i zalet transformacji cyfrowej oraz w pełni je wykorzystywać. Ta ogólnoeuropejska inicjatywa skupia 60 organizacji członkowskich, w skład których wchodzą dostawcy edukacji pozaformalnej i zawodowej, którzy opracowują działania wspierające przekwalifikowanie obywateli poprzez zapewnienie szkoleń, zasobów i poradnictwa.

ALL DIGITAL ukierunkowany jest na umiejętności obywateli i przedsiębiorstw w 5 głównych obszarach tematycznych:

  • Podstawowe umiejętności cyfrowe.
  • Programowanie.
  • Zdolność do zatrudnienia i przedsiębiorczość.
  • Umiejętności STEAM dla społeczeństwa.
  • Umiejętność korzystania z mediów cyfrowych.

Aby wzmocnić pozycję Europejczyków i wspierać rozwój umiejętności przyszłościowych, strona internetowa inicjatywy zapewnia szeroki zakres zasobów edukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli, a także odpowiednie europejskie inicjatywy i narzędzia w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Obywatele w każdym wieku mogą również znaleźć wskazówki dotyczące dostępu do usług i narzędzi internetowych oraz możliwości szkoleniowych oferowanych przez instytucje europejskie i państwa członkowskie. Dzięki takiemu podejściu ALL DIGITAL podkreśla najistotniejsze treści w Europie i aktywnie wspiera integrację cyfrową dla wszystkich.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobistyTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska