cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

CYBERWISER.eu

Celem CYBERWISER.eu jest poprawa europejskiego krajobrazu cyberbezpieczeństwa dla specjalistów i przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Inicjatywa zapewnia przyjazne dla użytkownika środowisko do szkolenia profesjonalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jednocześnie kierując się do organizacji publicznych i prywatnych oraz ich pracowników.

CYBERWISER.eu ma na celu zaspokojenie pilnego zapotrzebowania na ekspertów cyfrowych i wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w całej Europie. Jednocześnie inicjatywa ta wpisuje się w szerszy kontekst rosnącej globalnej zależności od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz coraz bardziej wyrafinowanych ataków cybernetycznych i złośliwych prób. Projekt wykorzystuje najnowocześniejsze metodologie i narzędzia, aby:  

  • Pomóc organizacjom osadzić zintegrowane podejście do cyberbezpieczeństwa w ich strukturze organizacyjnej i procesach decyzyjnych.
  • Zapewnić ścieżkę edukacyjną (od poziomu podstawowego do zaawansowanego), która łączy teorię z praktyką.
  • Podnieść kwalifikacje pracowników w MŚP i sektorze publicznym, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów związanych z cyberprzestrzenią i wyposażyć ich w umiejętności, których potrzebują, aby się doskonalić.  

Aby to osiągnąć, CYBERWISER.eu oferuje repozytorium zasobów online dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz możliwości szkoleniowe na 4 poziomach (Primer, Basic, Intermediate i Advanced). W ten sposób inicjatywa oferuje progresywną ścieżkę edukacyjną dla każdego – od wyposażenia początkujących w wiedzę potrzebną do rozwoju, po ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska