cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

DigiEduHack

DigiEduHack to inicjatywa Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w ramach planu działania Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji cyfrowej. Inicjatywa jest prowadzona przez EIT Climate, jedną z 8 Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) EIT, a koordynowana przez fiński Uniwersytet Aalto. Celem inicjatywy jest ponowne zdefiniowanie uczenia się poprzez edukację pozaformalną i zawodową z silnym naciskiem na innowacje cyfrowe.

Hackathony Edukacji Cyfrowej organizowane są co roku w formie serii spotkań online i offline idea-hackathons odbywających się na całym świecie w ciągu 2 dni. Wydarzenia są otwarte i bezpłatne dla wszystkich, a do udziału w nich nie jest wymagana żadna wiedza z zakresu programowania. Hakatony są organizowane na wielu poziomach, z 50 wyzwaniami dostępnymi dla uczestników. Trzy rozwiązania z największą liczbą głosów publiczności zostają ogłoszone Globalnymi Zwycięzcami, a każdy zwycięski zespół otrzymuje nagrodę w wysokości 5000 euro, która umożliwi dalszy rozwój jego rozwiązania.

DigiEduHack tworzy wirtualne środowisko i obejmuje globalną społeczność, zaangażowaną w ciągłe i ustawiczne uczenie się. Wiele pomysłów i rozwiązań opracowanych podczas hakatonów zostało podkreślonych jako wpływowe, z potencjałem przyczynienia się do rozwoju umiejętności w edukacji. Hackathony koncentrują się na kluczowych tematach, takich jak pojawiające się technologie dla edukacji, dostępność lub edukacja oparta na danych, zajmując się wszystkimi aspektami edukacji cyfrowej, uczenia się przez całe życie i szkolenia zawodowego.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneTworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, internet rzeczy, oprogramowanie, tworzenie stron internetowych
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska