cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

e-Skills Match

e-Skills Match to inicjatywa finansowana przez Unię Europejską, która oferuje demonstracyjną platformę technologii nauczania, działającą na poziomie europejskim, wspierającą szkolenia w zakresie osiągania niezbędnych kompetencji cyfrowych i e-umiejętności wymaganych przez obywateli i przedsiębiorstwa w celu utrzymania konkurencyjności w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Inicjatywa wynika z potrzeby poprawy poziomu interoperacyjności stron internetowych poświęconych karierze w Europie. W tym celu platforma e-Skills Match najpierw klasyfikuje umiejętności ICT i cyfrowe zgodnie z europejskimi ramami e-kompetencji i ESCO. Następnie łączy te zidentyfikowane umiejętności z wymaganymi kwalifikacjami w zawodach w sektorze ICT w celu zwiększenia zatrudnienia i ułatwienia dopasowania pomiędzy osobami rekrutującymi i poszukującymi pracy.

Wyniki dotyczące umiejętności i kompetencji są połączone z dostosowanymi sugestiami dotyczącymi otwartych platform edukacyjnych i dalszych szkoleń podnoszących kwalifikacje, w celu zapewnienia masowych otwartych kursów online (MOOCs) i otwartych zasobów edukacyjnych (OERs), aby wspierać rozwój zdolności cyfrowych dla wszystkich. Inicjatywa oferuje osobom fizycznym trzy główne narzędzia: narzędzie do samooceny, e-Portfolio i wyszukiwarkę kursów, aby poprowadzić użytkowników do lepszego zrozumienia umiejętności wymaganych do rozwoju ich kariery i dalszego podnoszenia kwalifikacji.

Projekt działa na poziomie europejskim, koncentrując się na 4 krajach: Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Grecji.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z kształceniemTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: uczenie maszynowe, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: GrecjaWłochyHiszpaniaSzwecja