cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)

EPALE jest inicjatywą otwartej platformy elektronicznej, uruchomioną przez Komisję Europejską w celu wspierania i promowania lepszych możliwości uczenia się dla dorosłych. Obejmuje ona dostawców usług formalnych, zawodowych i szkoleniowych ze wszystkich sektorów, z silnym naciskiem na uczenie się online oraz dobre praktyki w zakresie uczenia się i nauczania.

EPALE jest otwartą społecznością członkowską różnych profesjonalistów w dziedzinie uczenia się, która obejmuje pedagogów, trenerów, pracowników akademickich, interesariuszy i decydentów. Finansowane przez program Erasmus+, EPALE ma na celu wspieranie i zwiększanie jakości i dostępności oferty kształcenia dorosłych w całej Europie. Aby to osiągnąć, EPALE współpracuje z szerokim gronem partnerów, aby zapewnić istotne i wiarygodne informacje całej społeczności dorosłych, ze wszystkich środowisk i poziomów wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów i profesjonalistów w dziedzinie szkoleń.

Baza danych EPALE zawiera wielojęzyczne treści w kilku formatach: posty na blogu, rozwój polityki, dobre praktyki, wiadomości, zasoby i wydarzenia. Wszystkie zasoby, działania i wgląd w platformę są również dostępne dla wszystkich zainteresowanych lub pracujących w sektorze edukacji zawodowej i nieformalnej. Inicjatywa promuje połączenia i wymianę pomiędzy jej członkami w całej Europie, poprzez zapewnienie wirtualnego miejsca spotkań dla praktyków i organizacji zajmujących się kształceniem dorosłych na poziomie europejskim, jak również dzielenie się wiedzą i budowanie potencjału. Użytkownicy platformy mogą również uzyskać dostęp do specjalnego narzędzia wyszukiwania partnerów, umożliwiającego im nawiązanie kontaktu z organizacjami i przedsiębiorstwami w całej UE oraz współpracę nad projektami.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Kształcenie nauczycieli bez specjalizacji przedmiotowej
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska