cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Erasmus+

Program Unii Europejskiej Erasmus+ jest systemem finansowania, który wspiera działania, warsztaty i wymianę wiedzy w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Program jest zarządzany przez Narodowe Agencje (na poziomie krajowym) oraz przez EACEA na poziomie europejskim. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za politykę leżącą u podstaw programu, a także monitoruje i koordynuje jego skuteczne wdrażanie. Szacowany budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 26,2 mld euro, czyli prawie dwa razy więcej niż wcześniej przeznaczone na niego środki.

Program na lata 2021-2027 kładzie duży nacisk na włączenie społeczne, ekologiczną i cyfrową transformację oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym. Wspiera on priorytety i działania określone w Europejskim Obszarze Edukacji, planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej i europejskim programie na rzecz umiejętności.
Program funkcjonuje również obok Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, wdraża unijną strategię na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 oraz rozwija europejski wymiar w sporcie.

Baza Erasmus+ oferuje wiele możliwości finansowania, w tym stypendia i szkolenia w wielu dziedzinach. Dostępne są również zasoby i działania w ramach sektora edukacji, a konkretnie edukacji cyfrowej, sportu, młodzieży i szkoleń. Program zapewnia szeroki wachlarz opcji mobilności i rozwijania umiejętności:

  • umożliwienie poszczególnym osobom spędzenia pewnego czasu za granicą, w charakterze wolontariuszy lub pracowników, oraz dalszego rozwoju znajomości języków obcych
  • stworzenie możliwości dla firm, MŚP i organizacji do nawiązania partnerstwa w kontekście akademickim i zawodowym
  • zachęcanie do opracowywania szkoleń i zasobów ukierunkowanych na kształcenie dorosłych i europejskie imprezy sportowe z elementem współpracy
  • oferowanie wsparcia i ukierunkowanej wiedzy specjalistycznej w zakresie nauczania, badań i praktyk politycznych w nauczaniu, uczeniu się i szkolnictwie wyższym w szerokim zakresie tematów europejskich
  • możliwości współpracy i mobilności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, a także w dziedzinie młodzieży i sportu
  • promowanie ciągłego rozwoju edukacji szkolnej (w tym wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem).

Erasmus+ wspiera również nauczanie, badania, tworzenie sieci kontaktów i debatę polityczną w szerokim zakresie tematów unijnych oraz zapewnia analizę porównawczą krajowych systemów i polityk, ukierunkowaną na wczesną edukację dzieci i dorosłych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneKształcenie, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska