cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

EURAXESS

Utworzony przez Komisję Europejską 17 lat temu, EURAXESS urósł dziś do rangi ogólnoeuropejskiej sieci o międzynarodowym oddziaływaniu, skupiającej 42 kraje w Europie i 600 organizacji na całym świecie. Celem sieci jest zapewnienie wsparcia naukowcom zainteresowanym pracą, studiami i życiem w innym kraju europejskim oraz ułatwienie międzynarodowej mobilności badawczej poza UE.

42 krajowe portale EURAXESS zapewniają informacje dotyczące możliwości zatrudnienia i finansowania w poszczególnych krajach, a także doradztwo zawodowe i porady dotyczące codziennych spraw dla naukowców w całej Europie. Za pośrednictwem 600 międzynarodowych Centrów Wsparcia EURAXESS sieć oferuje bezpłatną, spersonalizowaną pomoc w 18 obszarach wiedzy specjalistycznej, ukierunkowaną na mobilność naukowców z jednego kraju w Europie do drugiego. Na szerszym poziomie sieć EURAXESS ma również na celu wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności badawczej w całej Europie i poza nią. EURAXESS Worldwide, narzędzie sieciowe stworzone w ramach inicjatywy, oferuje punkt kontaktowy i informacyjny dla europejskich naukowców za granicą i działa na rzecz ułatwienia transnarodowej mobilności między naukowcami z Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i uczestniczących krajów międzynarodowych.

Za pośrednictwem EURAXESS naukowcy mogą uzyskać indywidualną pomoc i praktyczne porady dotyczące możliwości zatrudnienia i finansowania, wsparcia w rozwoju kariery lub życia codziennego (np. bankowości, opieki dziennej lub edukacji) w Europie i za granicą. Dostępne są również informacje na temat goszczenia naukowców, kryteriów kwalifikowalności i procedur przyjmowania oraz wskazówki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i medycznego w poszczególnych krajach. EURAXESS oferuje również pomost pomiędzy ośrodkami badawczymi, instytucjami akademickimi, uniwersytetami i firmami przemysłowymi z sektora B+R (badania i rozwój) i innowacji a indywidualnymi naukowcami. Organizacje mogą zamieszczać oferty pracy na portalu EURAXESS, aby znaleźć naukowców z odpowiednimi umiejętnościami do swoich projektów, a także budować partnerstwa z innymi zainteresowanymi stronami za pośrednictwem sieci EURAXESS.

Poprzez dzielenie się wiedzą, budowanie potencjału i dostarczanie informacji, EURAXESS wspiera naukowców w przemieszczaniu się, pracy i życiu w całej Europie oraz zwiększa ich zdolność do opracowywania innowacyjnych i wpływowych rozwiązań.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska