cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

EURES jest europejską siecią współpracy służb zatrudnienia, która ułatwia swobodny przepływ pracowników w całej Unii Europejskiej i zapewnia dodatkowe wsparcie dla osób już pracujących w innym kraju członkowskim.

EURES jest jednym z głównych europejskich portali mobilności zawodowej i punktem wyjścia dla każdego, kto potrzebuje informacji i zasobów dotyczących pracy w innym kraju europejskim. Sieć ma na celu zapewnienie wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym mieszkają, możliwości korzystania z tych samych szans, pomimo barier kulturowych lub językowych.

Sieć ma również na celu zmniejszenie wyzwań biurokratycznych, oferując obywatelom wsparcie w zakresie różnorodnych przepisów prawa pracy i rozwiązując problem braku uznawania świadectw edukacyjnych w całej Europie. Obywatele UE mogą skontaktować się z EURES za pośrednictwem specjalnego punktu informacyjnego lub porozmawiać z doradcą EURES bezpośrednio na stronie internetowej.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowaneUmiejętności osobiste i rozwój osobisty
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska