cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Eurofound

Eurofound, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, jest agencją Unii Europejskiej, która dostarcza wiedzę i informacje na temat polityki społecznej, zatrudnienia i rynku pracy oraz informuje o szerszej europejskiej debacie w tej dziedzinie. Prace Fundacji bezpośrednio przyczyniają się do realizacji wielu kluczowych europejskich priorytetów strategicznych i wnoszą wkład w skuteczną politykę i proces decyzyjny w takich obszarach polityki jak warunki pracy, stosunki przemysłowe, dialog społeczny, zatrudnienie i rynek pracy, warunki i jakość życia, wpływ technologii i zmian lub spójność społeczna.

Eurofound jest autorem szeregu publikacji, w których bada się społeczny i zatrudnieniowy wymiar konkretnych strategii politycznych, a także odpowiada za przeprowadzenie 3 ogólnoeuropejskich badań (dotyczących europejskich przedsiębiorstw, jakości życia i warunków pracy), przeprowadzanych co 4-5 lat. Repozytorium Eurofound Platform Economy, jedno z licznych zasobów dostępnych za pośrednictwem agencji, dostarcza istotnych informacji na temat pracy i gospodarki platformowej w Europie i poza nią, w przyjaznej i dostępnej dla wszystkich przestrzeni. Gospodarka platformowa w Europie zaczęła się pojawiać około 15 lat temu, napędzana postępem technologicznym i powstaniem sieci cyfrowych lub platform internetowych. Rozwój ten doprowadził do powstania pracy platformowej, zupełnie nowego modelu biznesowego i formy zatrudnienia, w której usługi są świadczone na żądanie, praca zarobkowa jest organizowana za pośrednictwem platformy internetowej, a praca jest zlecana w celu wykonania konkretnych zadań lub rozwiązania konkretnych problemów. W ramach repozytorium użytkownicy mogą również znaleźć:

  • Akta z informacjami i analizami dotyczącymi zagadnień związanych z gospodarką platformową od autorytatywnych ekspertów w tej dziedzinie oraz decydentów politycznych
  • Typologię pracy platformowej, która ma pomóc użytkownikom w zrozumieniu nowych form pracy i zatrudnienia
  • Obszerną bazę publikacji politycznych i badawczych dotyczących gospodarki platformowej
  • Artykuły i praktyczne doświadczenia specjalistów w tej dziedzinie
  • Inicjatywy i działania promowane przez zainteresowane strony w celu rozwiązania pojawiających się problemów w gospodarce platformowej.

Repozytorium jest często aktualizowane o nowe informacje i odpowiednie zasoby, aby wspierać pracowników, obywateli i decydentów we wszystkich europejskich krajach członkowskich. Trwają również plany rozszerzenia zakresu inicjatywy na inne sektory.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobistyZarządzanie i administracjaUmiejętności zawodoweTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska