cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europass

Europass to europejska inicjatywa, która oferuje zestaw bezpłatnych, wielojęzycznych narzędzi cyfrowych i zasobów wspierających przygotowanie obywateli do rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Obywatele mogą bezpłatnie utworzyć swój profil Europass i używać go jako osobistej przestrzeni internetowej do rejestrowania swojej nauki, doświadczeń zawodowych, umiejętności i zainteresowań. Mogą następnie dzielić się nim z innymi lub tworzyć CV i listy motywacyjne, aby przygotować swoje aplikacje. Format Europass CV jest jednym z najbardziej uznawanych przez pracodawców i dostawców szkoleń edukacyjnych w całej Europie.

Ten zestaw narzędzi jest opracowywany i zarządzany przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi UE i innymi krajami uczestniczącymi, jak określono w decyzji w sprawie Europass.

Europass kładzie duży nacisk na przekwalifikowanie i wspieranie każdego, kto chce nauczyć się czegoś nowego lub zmienić ścieżkę kariery.  Aby to osiągnąć, narzędzie Europass oferuje:

  • profil Europass służący do rejestrowania doświadczeń, osiągnięć i umiejętności.
  • edytory online do tworzenia CV  i listów motywacyjnych.
  • przyjazna dla użytkownika funkcja wyszukiwania pozwalająca odkryć odpowiednie miejsca pracy z tysięcy miejsc pracy oferowanych przez EURES, kursów i możliwości szkoleniowych w całej Europie.
  • łatwy sposób przechowywania kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych, certyfikatów, licencji, listów polecających i innych dokumentów online.
  • informacje pomocnicze i artykuły na temat pracy, studiów i szkoleń za granicą.
  • spersonalizowane kursy i propozycje stanowisk odpowiadające umiejętnościom i zainteresowaniom użytkowników.

Inicjatywa ta ma również na celu stworzenie interoperacyjności z innymi systemami kształcenia, zatrudnienia, informacji i komunikacji, aby umożliwić osobom uczącym się wymianę CV i profili bezpośrednio z osobami rekrutującymi oraz znalezienie odpowiednich ofert pracy i szkoleń w całej Europie.

Cyfrowe poświadczenia Europass zostały opracowane przez Komisję Europejską dla organizacji w celu wydawania cyfrowo podpisanych poświadczeń osobom uczącym się w całej UE. Ta infrastruktura techniczna mogłaby być wykorzystywana przez państwa członkowskie i różne zainteresowane strony do poświadczania różnego rodzaju efektów uczenia się. Infrastruktura stanowi bezpieczny, godny zaufania i odporny na oszustwa system, który zapewnia prywatność i ochronę danych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobistyKształcenie, bliżej niezdefiniowaneUmiejętności zawodoweTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska