cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) jest agencją Unii Europejskiej, która pomaga krajom w okresie przejściowym i rozwijającym się wykorzystać potencjał ich kapitału ludzkiego poprzez reformę systemów edukacji, szkoleń i rynku pracy oraz w kontekście polityki stosunków zewnętrznych UE. ETF ma siedzibę w Turynie we Włoszech i działa od 1994 roku.

Europejska Fundacja Kształcenia wykorzystuje szereg metodologii opartych na dowodach, aby wspierać istniejące systemy szkoleń i kształcenia zawodowego oraz przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju rynku cyfrowego i rynku pracy. Inicjatywy i projekty obejmują: 

  • „Tworzenie nowych metod nauczania”: badanie, w jaki sposób dobre praktyki w edukacji i kształceniu zawodowym i mogą być replikowane, przenoszone i kontynuowane.
  • Umiejętności na rzecz rozwoju przedsiębiorstw”: inicjatywa, która koncentruje się na praktykach biznesowych i zaangażowaniu organizacyjnym w zakresie rozwoju umiejętności. 
  • „Laboratorium umiejętności”: działanie zainicjowane w 2020 r. w celu promowania regularnych i dogłębnych analiz dotyczących zmieniającego się zapotrzebowania na umiejętności w krajach partnerskich organizacji. 

Europejska Fundacja Kształcenia prowadzi i koordynuje również Sieciowe Centrum Doskonałości, skupiające organizacje z sektora zawodowego, które są liderami w zakresie innowacji w edukacji i szkoleniach. Inne inicjatywy fundacji obejmują kampanie dotyczące przyszłości pracy i zrównoważonego rozwoju umiejętności cyfrowych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Kształcenie, bliżej niezdefiniowaneTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska