cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejska inicjatywa obywatelska – Krajowy Punkt Kontaktowy

Europejska inicjatywa obywatelska to narzędzie, które umożliwia obywatelom Unii Europejskiej proponowanie konkretnych zmian w tych obszarach polityki UE, w których Komisja Europejska może zaproponować nowe przepisy, np. środowisko, rolnictwo, energia, transport lub handel. To ważny instrument demokracji uczestniczącej, gwarantowany każdemu przez Traktat o Unii Europejskiej.

Europejska inicjatywa obywatelska jest możliwością bezpośredniego uczestnictwa w europejskim procesie demokratycznym. Dzięki niej wszyscy mieszkańcy Europy mogą mieć wpływ na strategie UE, które ich dotyczą.

Europejska inicjatywa europejska jest pierwszym narzędziem, które pozwala obywatelom z różnych krajów UE na połączenie swoich sił i zaproponowanie konkretnych zmian prawnych. Jako obywatel UE, możesz przyłączyć się do grupy organizatorów inicjatywy lub wesprzeć jeden z już istniejących projektów.

Aby wystąpić z inicjatywą potrzeba 7 obywateli UE, mieszkających w co najmniej 7 różnych państwach członkowskich, którzy osiągnęli wiek uprawniający do głosowania.

Jeżeli projekt zbierze 1 mln podpisów – Komisja Europejska decyduje o ewentualnym podjęciu działań. Inicjatywa obywatelska dotyczy wszystkich dziedzin, w których Komisja Europejska ma prawo inicjatywy ustawodawczej.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Link:
Zasięg geograficzny: Unia Europejska