cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejska klasyfikacja Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO)

Europejska klasyfikacja Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO) to inicjatywa Komisji Europejskiej, prowadzona przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL), która wprowadziła europejską wielojęzyczną klasyfikację umiejętności, kompetencji i zawodów. Głównym celem inicjatywy jest wspieranie mobilności zawodowej w całej Europie, a tym samym uczynienie rynku pracy bardziej zintegrowanym i efektywnym. EPSO realizuje ten cel, oferując „wspólny język” dotyczący zawodów i umiejętności, który może być wykorzystywany przez różne podmioty zajmujące się tematyką zatrudnienia oraz kształcenia i szkolenia.

ESCO działa jak słownik, opisując, identyfikując i klasyfikując zawody i umiejętności zawodowe istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia. Pojęcia te i relacje między nimi mogą być rozumiane przez systemy elektroniczne, co pozwala różnym platformom internetowym na wykorzystanie ESCO do takich usług, jak dopasowywanie osób poszukujących pracy do miejsc pracy na podstawie ich umiejętności, sugerowanie szkoleń osobom, które chcą się przekwalifikować lub podnieść kwalifikacje itp.

Koncepcje i opisy ESCO mogą pomóc ludziom zrozumieć:

– jaka wiedza i umiejętności są zwykle wymagane podczas pracy w konkretnym zawodzie.

– jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskuje się w wyniku uzyskania określonej kwalifikacji.

– jakie kwalifikacje są wymagane lub często wymagane przez pracodawców od osób poszukujących pracy w danym zawodzie.

ESCO zawiera opisy 2942 zawodów i 13 485 umiejętności związanych z tymi zawodami, przetłumaczone na 27 języków (wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej oraz islandzki, norweski i arabski), dostarczając tym samym obywatelom w całej Europie ogromnego zakresu informacji.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowaneUmiejętności osobiste i rozwój osobistyUmiejętności zawodowe
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska