cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejska Organizacja ds. Cyberbezpieczeństwa (ECSO)

Utworzona w czerwcu 2016 roku, Europejska Organizacja ds. Cyberbezpieczeństwa (ECSO) jest jest organizacją non-profit utrzymującą się ze składek członkowskich. ECSO jest odpowiedzialna za realizację partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, we współpracy z Komisją Europejską.

Misją ECSO jest organizowanie i przyczynianie się do rozwoju europejskiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa poprzez umożliwienie przedsiębiorstwom, uniwersytetom oraz podmiotom publicznym i prywatnym pełnego korzystania z postępu, jaki przynosi transformacja cyfrowa. W ten sposób ECSO wspiera również bezpieczeństwo i ochronę jednolitego rynku cyfrowego Unii Europejskiej oraz zapewnia Europie pozycję lidera i konkurencyjność na arenie międzynarodowej.

ECSO reprezentuje i koordynuje szeroki zakres publicznych i prywatnych zainteresowanych stron, w tym: większe korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), start-upy i podmioty świadczące usługi podstawowe, stowarzyszenia, firmy, ośrodki badawcze, środowiska akademickie i klastry. Ponadto organizacja świadczy te same usługi dla regionalnych i krajowych instytucji publicznych i administracji w całej Europie w krajach członkowskich, Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA) i krajach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020”.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneTworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska