cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejska strategia przemysłowa

Europejska Strategia Przemysłowa została zainicjowana 10 marca 2020 r. przez Komisję Europejską z wyraźnym poleceniem wspierania przemysłu Unii Europejskiej, aby przewodził w przejściu do neutralności klimatycznej oraz zwiększonej łączności i cyfryzacji we wszystkich sektorach i państwach członkowskich Unii. Dzień po ogłoszeniu Strategii Przemysłowej Unii Europejskiej, agencja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ONZ sklasyfikowała kryzys zdrowotny COVID-19 jako globalną pandemię.

Kontekst strategii przemysłowej Unii Europejskiej

Strategia przemysłowa Unii Europejskiej zawiera działania, które mają na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i firm rozpoczynających działalność oraz przyspieszenie transformacji cyfrowej i ekologicznej, przy jednoczesnym wspieraniu zatrudnienia i ograniczaniu barier regulacyjnych dla przedsiębiorstw. W tym kontekście w strategii poruszono również kwestię wpływu kryzysu COVID-19 na gospodarkę i społeczeństwo europejskie, w tym jego wpływu na różne ekosystemy, przedsiębiorstwa i MŚP. MŚP są szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19: 60 % z nich odnotowało spadek rocznych obrotów i ogólnych przychodów w 2020 r., a około 1,4 mln pracowników MŚP zostało zwolnionych. Ponadto oczekuje się, że w 2021 r. około połowa przedsiębiorstw będzie inwestować mniej, a w drugiej połowie 2020 r. handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej zmniejszył się o 24%. Według obecnych szacunków wpływ COVID-19 zmniejszył gospodarkę unijną o ponad 6%. Ponadto kryzys COVID-19 wymusił zamknięcie europejskich granic, tymczasowo zatrzymując swobodny przepływ osób, towarów i usług oraz zakłócając globalne łańcuchy dostaw, przesuwając popyt i zmniejszając dostępność podstawowych produktów i usług.

Kluczowe priorytety  

 • Utrzymanie konkurencyjności Europy w kontekście globalnym i zapewnienie równych warunków działania zarówno w Europie, jak i poza nią. 
 • Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 
 • Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy. 

Ogólne 

 • Rozpoczęcie działań, które mają na celu wsparcie i wzmocnienie odporności i stabilności jednolitego rynku europejskiego, w tym:
  • Instrument nadzwyczajny jednolitego rynku w celu promowania europejskich swobód podstawowych oraz dostępności kluczowych produktów i usług
  • Pogłębienie jednolitego rynku Unii Europejskiej poprzez harmonizację norm, wzmocnienie cyfryzacji nadzoru rynku oraz dodatkowe środki wspierające rozwój przedsiębiorczości MŚP. 
 • Monitorowanie i zarządzanie zależnościami w celu zaoferowania wsparcia dla europejskiej otwartej autonomii strategicznej, przewidywanie niedoborów w łańcuchu dostaw i poprawa europejskiej autonomii w kluczowych obszarach. Inne działania w tym kontekście obejmują:
  • Tworzenie zróżnicowanych partnerstw międzynarodowych i ułatwianie handlu i inwestycji między Unią Europejską a światem w celu wzmocnienia europejskiej odporności.
  • promowanie sojuszy przemysłowych jako narzędzia przyciągającego inwestorów prywatnych oraz stymulującego tworzenie partnerstw biznesowych i innowacyjnych modeli w sposób przejrzysty i otwarty, zgodnie z unijnymi zasadami konkurencji, których celem jest stymulowanie zatrudnienia i tworzenie większej liczby miejsc pracy. W tym kontekście Komisja Europejska uruchamia sojusze między zainteresowanymi stronami z branży przemysłowej w zakresie przetwarzania danych, krawędzi i chmur obliczeniowych.   

Działania i środki 

 • Plan działania w zakresie własności intelektualnej w celu wsparcia suwerenności technologicznej w UE i wzmocnienia działań przeciwko kradzieży własności intelektualnej i cyberprzestępczości. 
 • Promowanie uczciwej konkurencji w kraju i za granicą oraz maksymalne wykorzystanie zestawu narzędzi mechanizmu ochrony handlu.
 • Kompleksowy zestaw działań mających na celu modernizację i dekarbonizację wysoce energochłonnych sektorów przemysłu oraz wspieranie sektorów zrównoważonej i inteligentnej mobilności.
 • Zapobieganie wyciekom emisji i zwiększenie podaży energii niskoemisyjnej poprzez usunięcie barier rynkowych.
 • Wspieranie rozwoju strategicznych infrastruktur cyfrowych i kluczowych technologii wspomagających.
 • Sojusz na rzecz czystego wodoru oraz planowane przyszłe sojusze na rzecz przemysłów niskoemisyjnych oraz na rzecz chmur i platform przemysłowych oraz surowców.
 • Zaproponowanie dalszych przepisów i wytycznych dotyczących ekologicznych zamówień publicznych.
 • Ponowne położenie nacisku na innowacje, inwestycje i umiejętności.
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: EkonomiaFinanse, bankowość i ubezpieczeniaZarządzanie i administracjaUmiejętności zawodoweŚrodowisko, bliżej niezdefiniowaneNauki o ziemiProjektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimiTworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacjiInżynieria, produkcja i budownictwo, bliżej niezdefiniowaneTechnologia ochrony środowiskaElektryczność i energiaProdukcja i przetwórstwo, bliżej niezdefiniowaneTechnologia związana z diagnostyką medyczną i leczeniemUsługi transportowe
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, duże zbiory danych, łańcuch bloków, robotyka, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, obliczenia wielkiej skali, uczenie maszynowe, chmura obliczeniowa, 5G, telekomunikacja, Wi-Fi, informatyka kwantowa, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, mikroelektronika
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska