cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (ECSM)

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (ECSM) to coroczna kampania Unii Europejskiej, koordynowana przez ENISA (Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) wraz z Komisją Europejską. Celem ECSM jest promowanie zrozumienia cyberbezpieczeństwa wśród obywateli i organizacji europejskich poprzez aktualne informacje na temat rozwoju bezpieczeństwa online, podnoszenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami. Coroczna kampania ECSM skupia różne zainteresowane strony, naukowców, firmy, organizacje, przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego z całej Europy, aby usprawnić działania w zakresie cyberbezpieczeństwa i zachęcić do dalszej współpracy na wszystkich poziomach.

Coroczna kampania ECSM

Od początku kampanii w 2012 roku w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa uruchomiono setki działań w różnych formatach (konferencje, warsztaty, szkolenia, webinaria, prezentacje i inne), aby promować bezpieczeństwo online i bezpieczeństwo cyfrowe dla wszystkich. Działania w ramach kampanii odbywają się przez cały miesiąc październik i koncentrują się na tematach kluczowych dla cyberbezpieczeństwa, takich jak ryzyko i zagrożenia online dla przedsiębiorstw, umiejętności cyfrowe w zakresie bezpieczeństwa online lub bezpieczeństwo danych i informacji. Wyniki działań są dostępne w przeszukiwalnej bazie danych zasobów, w której zasoby powstałe w trakcie kampanii można filtrować według języka, kraju, formatu przekazu lub rodzaju.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa 2021

ECSM 2021 odbywa się przez cały październik pod 2 głównymi tematami: „Being Cyber Secure From Home” oraz „First Aid guidelines what to do in the case of a cyberattack”. Działania mają na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń cybernetycznych i podejścia do cyberbezpieczeństwa, szczególnie w kontekście kształcenia na odległość i pracy zdalnej w wyniku pandemii COVID-19, oraz budowanie zaufania do niezawodnych usług online.

Jak wziąć udział w zorganizowanym dialogu?

Weź udział w wydarzeniu zorganizowanym pod patronatem Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa 2021 poprzez przeglądanie bogatego repozytorium działań prowadzonych w różnych krajach. Możesz również zarejestrować swoje wydarzenie, korzystając z hashtagu #ThinkB4UClick. 

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneTworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska