cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji

Europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji został powołany w czerwcu 2018 r. Początkowym zakresem działania forum było dostarczanie informacji zwrotnych dla grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji (AI HLEG), powołanej przez Komisję Europejską w celu doradzania w zakresie europejskiej strategii AI. Składający się z ponad 4000 członków europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji stał się integralnym podmiotem na europejskiej scenie AI, wnosząc wkład i informując o europejskiej debacie i kształtowaniu polityki w tej dziedzinie. Obecnie europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji skupia szerokie grono podmiotów działających w tej dziedzinie, w tym przedsiębiorstwa, organizacje konsumenckie, związki zawodowe i organy społeczeństwa obywatelskiego.

Europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji działa na platformie Futurium Komisji Europejskiej, która umożliwia członkom sojuszu wzajemne omawianie najnowszych osiągnięć i podejść związanych ze sztuczną inteligencją oraz angażowanie się w kształtowanie polityki europejskiej w tej dziedzinie. Za pośrednictwem platformy członkowie europejskiego sojuszu na rzecz sztucznej inteligencji mogą również kontaktować się z grupą ekspertów. Członkowie przekazują również informacje zwrotne na temat ważnych dokumentów, opracowanych przez AI HLEG, a także wgląd w konkretne kwestie. Europejski sojusz na rzecz sztucznej inteligencji gromadzi również wiele różnych wydarzeń, możliwości finansowania oraz publikacji dotyczących badań i prognozowania w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Członkowie sojuszu mają możliwość dalszego nawiązywania kontaktów z ekspertami, zainteresowanymi stronami oraz krajowymi i międzynarodowymi podmiotami działającymi w sferze technologii poprzez coroczne zgromadzenie. Pierwsze europejskie zgromadzenie sojuszu na rzecz sztucznej inteligencji odbyło się w 2019 r., zapewniając platformę dla AI HLEG i możliwość omówienia przez zainteresowane strony przyszłych wydarzeń związanych z AI z perspektywy europejskiej.

Poprzez to wielostronne podejście, sojusz na rzecz sztucznej inteligencji przyczynia się do informowania o europejskim podejściu do doskonałości i zaufania w sztucznej inteligencji.

podmiotów w tej dziedzinie, w tym przedsiębiorstwa, organizacje konsumenckie, związki zawodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Biznes, administracja i prawo, bliżej niezdefiniowaneInterdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT)
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska