cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejskie centra innowacji cyfrowych (EDIH)

Inicjatywa Europejskie centra innowacji cyfrowych (EDIH) jest częścią programu „Cyfrowa Europa”. EDIH funkcjonują jako punkty kompleksowej obsługi dla firm, przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), umożliwiając im bardziej spójną reakcję na wyzwania cyfrowe i zwiększając ich konkurencyjność. EDIH mają na celu podnoszenie świadomości w zakresie nowych technologii i budowanie potencjału, zwiększając absorpcję i wdrażanie AI (sztucznej inteligencji), HPC (obliczeń o wysokiej wydajności) i bezpieczeństwa cybernetycznego zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Aby to osiągnąć, EDIH wspierają przedsiębiorstwa i MŚP poprzez lepszy dostęp do technologii cyfrowych, wiedzę techniczną oraz możliwość testowania narzędzi i technologii, zanim w nie zainwestują. EDIH zapewniają szeroki zakres innych usług o charakterze biznesowym: doradztwo finansowe, innowacyjne szkolenia technologiczne, rozwój umiejętności i inne zasoby mające na celu przygotowanie firm do stawienia czoła – i czerpania korzyści – transformacji cyfrowej. Działając na poziomie krajowym i unijnym, EDIH zapewniają dalsze wsparcie krajowym ośrodkom innowacji cyfrowej, zwiększając ich zdolność do realizacji projektów i osiągania wyników o szerszym oddziaływaniu i wartości. Ponadto EDIH wzmacniają również cały ekosystem cyfrowy i innowacyjny, promując tworzenie sieci kontaktów między różnymi hubami, a także umożliwiając budowanie wiedzy, przekazywanie wiedzy i wiedzy specjalistycznej.

Początkowo sieć będzie się składać z hubów wybranych przez państwa UE. Pierwsze ograniczone zaproszenie dla EDIH zostanie ogłoszone w 2021 r., aby umożliwić wybranym EDIH rozpoczęcie działalności w 2022 r.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, obliczenia wielkiej skali
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska