cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Europejskie Centrum Mediów Naukowych (ESMH)

Uruchomiony w 2017 r. pod przewodnictwem panelu Parlamentu Europejskiego ds. Przyszłości Nauki i Techniki (STOA), celem Europejskiego Centrum Mediów Naukowych (ESMH) jest zaoferowanie środowiska, w którym różne zainteresowane strony mogą omawiać i współpracować w zakresie przekrojowych aspektów między mediami a nauką. Inicjatywa skierowana jest do naukowców, pracowników mediów, dziennikarzy i decydentów na poziomie krajowym i europejskim, służąc jako autorytatywne centrum informacji, sieci i edukacji w dziedzinie dziennikarstwa naukowego.

Poprzez różne seminaria, warsztaty i wydarzenia na tematy związane z nauką i mediami, ESMH promuje rozpowszechnianie wiarygodnych i opartych na dowodach informacji, tworząc jednocześnie sieć pomiędzy naukowcami, instytucjami edukacyjnymi i badawczymi oraz mediami. Inicjatywa ta daje również dziennikarzom możliwość uczestniczenia w programach mentorskich i sesjach coachingowych online oraz zachęca do dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami.

Europejskie Centrum Mediów Naukowych udostępnia również informacje o nowych osiągnięciach naukowych dziennikarzom i pracownikom mediów oraz oferuje narzędzia monitorowania i wywiadu medialnego w celu śledzenia popularnych tematów w dziedzinie nauki.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacjąNauki biologiczne i pokrewne, bliżej niezdefiniowaneŚrodowisko, bliżej niezdefiniowaneNauki fizyczne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: telekomunikacja, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska