cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji (AI HLEG)

Grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji (AI HLEG) została powołana przez Komisję Europejską w 2018 r., aby doradzać w zakresie wdrażania europejskiej strategii sztucznej inteligencji. Składająca się z członków ze stowarzyszeń branżowych, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego inicjatywa łączy różne zainteresowane strony w całej Europie, aby zapewnić różnorodność, spójność i konsekwencję w europejskim podejściu do AI.

Grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji opracowała szereg dokumentów i zaleceń, które stanowią podstawę skoordynowanego europejskiego podejścia do AI. W raporcie grupy na temat wytycznych w zakresie etyki dla wiarygodnej AI określono kluczowe wymagania, które musi spełnić każda technologia AI, zanim zostanie uznana za bezpieczną i godną zaufania, przedstawiając podejście do AI skoncentrowane na człowieku. Grupa opracowała również ponad 30 zaleceń dotyczących polityki, aby zapewnić wykorzystanie i zastosowanie godnej zaufania technologii AI, która promuje zrównoważony rozwój, konkurencyjność, włączenie społeczne i wzrost.

Ponadto AI HLEG opracowała listę kontrolną oceny dla przedsiębiorstw, deweloperów i badaczy pracujących z aplikacjami i metodami AI, która ma służyć jako wytyczne dla podmiotów w tej dziedzinie. Lista kontrolna pozwala organizacjom ocenić implikacje dotyczące bezpieczeństwa i odpowiedzialności związane z opracowanymi przez nie rozwiązaniami i skutecznie przekłada wytyczne dotyczące etyki na praktyczny format, dzięki czemu mogą one być testowane, wykorzystywane i wdrażane przez organizacje i badaczy w terenie. Grupa zbadała również możliwe podejścia polityczne w kierunku wdrożenia jej zestawu zaleceń w kontekście 3 kluczowych branż: w trzech konkretnych kluczowych obszarach: Sektor Publiczny, Ochrona Zdrowia i Produkcja oraz Internet Rzeczy.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Biznes, administracja i prawo, bliżej niezdefiniowaneTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska