cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Machine Learning dla specjalistów z branży ICT

Inicjatywa Machine Learning dla specjalistów z branży ICT, finansowana poprzez grant z programu Erasmus+, ma na celu wsparcie rozwoju kluczowych kompetencji i wiedzy z zakresu uczenia maszynowego dla pracowników sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), ze szczególnym uwzględnieniem form kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Inicjatywa skupia 5 organizacji i 6 partnerów stowarzyszonych, obejmujących 5 krajów: Francja, Niemcy, Grecja, Włochy i Rumunia w strategicznym partnerstwie na rzecz wymiany dobrych praktyk i dzielenia się wiedzą w zakresie form kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wraz ze zwiększonym przyjęciem i upowszechnieniem technologii uczenia maszynowego w kluczowych sektorach przemysłowych, takich jak opieka zdrowotna lub usługi finansowe, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów rośnie w całej Europie, powodując niedopasowanie zawodowe. W tym kontekście inicjatywa ma na celu przyczynienie się do zwiększenia zdolności form kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji cyfrowych i wiedzy z zakresu uczenia się maszyn dla pracowników sektora ICT. Inne podstawowe cele i działania inicjatywy obejmują:

  • Opracowanie nowego programu nauczania uczenia maszynowego, łączącego umiejętności miękkie z technicznymi
  • Stworzenie elastycznych metod dostarczania szkoleń oraz ogólnodostępnych, innowacyjnych zasobów dotyczących nabywania i rozwijania umiejętności uczenia maszynowego
  • Opracowanie otwartych kursów online (VOOC) w 6 językach europejskich.

Poprzez te działania inicjatywa ma na celu wzmocnienie krajobrazu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz wsparcie rozwoju programów i działań, ukierunkowanych na umiejętności uczenia się maszyn dla pracowników sektora ICT i sektorów pokrewnych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneTworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: uczenie maszynowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska