cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Mapa Umiejętności Cyfrowych

Mapa Umiejętności Cyfrowych (Digital Skills Map) to platforma stworzona przez Departament Integracji, Pracy i Usług Społecznych, we współpracy z Komisją Europejską URBACT, Eurocities, gminą miasta Rotterdam i miastem Porto. Platforma zapewnia interaktywną mapę, zawierającą wyniki, spostrzeżenia, wyciągnięte wnioski i analizy z różnych projektów i modeli związanych z umiejętnościami cyfrowymi.

Mapa Umiejętności Cyfrowych została opracowana w ramach partnerstwa Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia i umiejętności w gospodarce lokalnej, będącego częścią Agendy Miejskiej dla UE z 2016 r., i odnosi się do rosnącej potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w celu wsparcia procesów transformacji cyfrowej. Inicjatywa skupia się na zwiększaniu umiejętności cyfrowych pracowników i osób poszukujących pracy, nauczycieli i trenerów oraz młodszych osób wchodzących w świat pracy.

Mapa analizuje dobre praktyki w tej dziedzinie, uwzględniając różnorodność podejść do wspierania zdolności ludzi do wykorzystywania technologii cyfrowych w nauce i pracy. Poprzez dostarczenie wiarygodnych informacji na temat dobrych praktyk i inicjatyw w zakresie umiejętności cyfrowych w sektorze edukacji zawodowej, projekt ma służyć jako inspiracja do przenoszenia tych praktyk z jednego regionu europejskiego do drugiego oraz inspirowania różnych interesariuszy i podmiotów działających w sferze cyfrowej do rozwijania programów i inicjatyw w zakresie podnoszenia kwalifikacji.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Kształcenie, bliżej niezdefiniowaneInterdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z kształceniemTechnologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska