cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Partnerstwo na rzecz zaawansowanych technologii obliczeniowych w Europie (PRACE)

PRACE, czyli partnerstwo na rzecz zaawansowanych technologii obliczeniowych w Europie, to partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest promowanie i wzmacnianie wykorzystania wysokowydajnych systemów obliczeniowych (HPC) w Europie oraz poprawa efektywności energetycznej zaawansowanych systemów obliczeniowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu ich wpływu na środowisko.

PRACE jest zorganizowane jako ogólnoeuropejska sieć infrastruktury obliczeniowej o dużej mocy, obejmująca członków z 26 krajów, finansowana w ramach programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań i innowacji. Organizacja non-profit zapewnia dostęp do najwyższej jakości usług obliczeniowych, zarządzania danymi i zasobów, aby umożliwić rozwój najnowocześniejszych projektów naukowych na dużą skalę i aplikacji inżynieryjnych o wysokiej wydajności.

Główną misją PRACE jest promowanie odkryć naukowych o dużym wpływie i badań inżynieryjnych we wszystkich dziedzinach przemysłu, aby zwiększyć konkurencyjność Europy i zmaksymalizować korzyści społeczne wynikające z innowacji i odkryć naukowych. Systemy komputerowe dostępne w ramach PRACE starają się zaspokoić potrzeby społeczności naukowej, dlatego są stale aktualizowane i unowocześniane, aby znajdowały się na najwyższym poziomie technologii HPC.

Naukowcy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz organizacje akademickie mogą ubiegać się o dostęp do najnowszej technologii HPC na świecie przez cały rok i korzystać z jej wykorzystania do rozwoju swoich projektów, innowacji i działań.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowaneTworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji
Technologia cyfrowa: obliczenia wielkiej skali
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska