cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej został przedstawiony przez Komisję Europejską w październiku 2020 r. jako unijna wizja strategiczna dotycząca osiągnięcia wysokiej jakości, integracyjnej i dostępnej edukacji cyfrowej w latach 2021-2027. Stanowi on również wezwanie do działania na rzecz silniejszej współpracy między różnorodnymi podmiotami w otoczeniu europejskim. Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej odnosi się również do wpływu kryzysu COVID-19 na umiejętności cyfrowe i zachęca zainteresowane strony do wyciągnięcia dobrych praktyk ze zwiększonego wykorzystania technologii w różnych kontekstach, aby europejskie systemy kształcenia i szkolenia były gotowe na erę cyfrową.

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej obejmuje dwa główne priorytety strategiczne – umożliwienie rozwoju wysokiej jakości ekosystemu edukacji cyfrowej oraz zwiększenie umiejętności cyfrowych i kompetencji w zakresie transformacji cyfrowej dla wszystkich.

Wysokowydajny ekosystem edukacji cyfrowej wymaga rozwoju kilku aspektów, w tym:

  • niezbędnej infrastruktury technicznej, aby wspierać więcej praktyk edukacyjnych i szkoleniowych przechodzących do Internetu, poprawy łączności i dostępności sprzętu cyfrowego.
  • umiejętności cyfrowych wśród nauczycieli, pedagogów i kadry szkoleniowej.
  • skuteczne budowanie potencjału cyfrowego, w tym poprawa organizacyjnych zdolności cyfrowych.
  • dostępność wysokiej jakości treści edukacyjnych oraz bezpiecznych, prywatnych i etycznych standardów dla platform i narzędzi internetowych.

Drugim priorytetem planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej jest podniesienie umiejętności cyfrowych obywateli i przedsiębiorstw, a także umiejętności niezbędnych do transformacji cyfrowej. Dlatego Komisja Europejska uruchamia szeroki zakres działań mających na celu poprawę podstawowych umiejętności i kompetencji cyfrowych na wszystkich poziomach, począwszy od najmłodszych lat, wraz z inicjatywami mającymi na celu wspieranie rozwoju większej liczby, zróżnicowanych i lepiej wyszkolonych specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i ekspertów cyfrowych. Inne proponowane działania obejmują:

  • Europejski Certyfikat Umiejętności Cyfrowych (EDSC), który ma być uznawany i akceptowany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
  • nowa Europejska Platforma Edukacji Cyfrowej, która ma wspierać krajowe i regionalne inicjatywy w zakresie umiejętności cyfrowych oraz współpracę międzysektorową w takich kwestiach jak dostępność i interoperacyjność.

Poprzez te działania, a także wiele innych, plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (2021-2027) ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych i umiejętności na rzecz transformacji cyfrowej oraz „zresetowanie” kształcenia i szkolenia w Europie dla epoki cyfrowej.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska